Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

6976 eb7c 390
pamieciodlegle
pamieciodlegle
2944 f215 390
Reposted fromoutline outline viashakeme shakeme
5876 f474 390
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
0844 29ea 390
Reposted fromsassenach sassenach viashakeme shakeme
pamieciodlegle
2122 f90f 390
Reposted fromnataliablus nataliablus viashakeme shakeme
pamieciodlegle
pamieciodlegle
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
5616 0567 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
pamieciodlegle
Reposted fromFlau Flau viaclerii clerii
pamieciodlegle
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaclerii clerii
pamieciodlegle
5260 9b83 390
Reposted fromretaliate retaliate viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl