Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

pamieciodlegle
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viaviolethill violethill
pamieciodlegle
pamieciodlegle
9294 fd0f 390
Reposted fromkyky kyky vialikearollingstone likearollingstone
pamieciodlegle
1474 f348 390
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
4788 77ea 390

c. bukowski / pulp

pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
8688 795f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviolethill violethill
pamieciodlegle
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viaviolethill violethill
8509 47ed 390
Reposted fromchristineroad christineroad viamoonlitsky moonlitsky
0852 51c9 390

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
pamieciodlegle
2102 1e0a 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viacudoku cudoku
pamieciodlegle
9266 f341 390
only you.
pamieciodlegle
1100 ca68 390
Zadura
2180 e2c5 390
Reposted frommirosia mirosia viamakemewannadie makemewannadie
pamieciodlegle
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl