Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

pamieciodlegle
3414 c812 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viamoonlitsky moonlitsky
2872 5edf 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viamoonlitsky moonlitsky
2797 2740 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viamoonlitsky moonlitsky
8412 caf6 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viamoonlitsky moonlitsky

August 07 2017

pamieciodlegle
8422 57a1 390
Reposted fromyannim yannim
pamieciodlegle
8866 397e 390
Reposted fromsopadepollo sopadepollo
pamieciodlegle
Do góry łono wznoszę
O pomstę niebo proszę
On poszedł z tamtą panią,
A Ty, zostałaś tu sama...

Żeby nie było za smutno
Wytrę Ci łezkę kołdrą
Wytańcujemy smutki
Żal już będzie krótki
Po takim draniu mniej boli
Nie Tobie pół życia spierdoli
Zostaw żeż jej jego
Dam Ci jutro lepszego

Do góry łono wznoszę
O pomstę niebo proszę
On poszedł z tamtą panią,
A Ty, zostałaś tu sama...

Lepiej się pomódl do siebie
Jak to Ci będzie w tym niebie
Co sobie sama zgotujesz
Z kim zjesz?
Z kim zżyjesz?
Może na razie ze sobą
Bo Ty sama w sobie ozdobą
Najlepszą babką olaną poczuj się
Dziś z rana...
— Domowe melodie
Reposted fromspokodama spokodama
pamieciodlegle
Ciągle tylko bierzesz. Pamiętasz jeszcze jak to jest coś, komuś, kompletnie bezinteresownie dać?
— Pamiętasz jakie to uczucie?
Reposted fromPoranny Poranny
pamieciodlegle
4493 871c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
pamieciodlegle
0130 a7d6 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viashakeme shakeme
pamieciodlegle
0184 aaf0 390
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viashakeme shakeme
pamieciodlegle
0858 bc12 390
Reposted fromscorpix scorpix
pamieciodlegle
2792 3ef2 390
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viashakeme shakeme
pamieciodlegle
pamieciodlegle
3212 eefa 390
Reposted fromturquoise turquoise viashakeme shakeme
pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
0072 e1cb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl