Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

pamieciodlegle
A co bym zrobił gdybyś zaginęła? A szukałbym ciebie. Zaglądałbym w oczy wszystkim dziewczynom. Jedne miałyby twoje oczy, drugie usta, a trzecie włosy. Jedne byłyby bardzo poważne, inne znów w doskonałym humorze. Inne grałyby w tenisa lub ciągle spieszyły się na kolacje, ale żadna nie byłaby tobą. I pomyślałbym, że cię ukradli. I ogłosiłbym we wszystkich gazetach świata, na wszystkich murach i słupach ulicznych, że cię poszukuję. I wyznaczyłbym wielką nagrodę, ale nikt by mi nie uwierzył, bo nikt nigdy zakochanych nie traktuje na serio.
— Do widzenia, do jutra
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
pamieciodlegle

July 25 2019

pamieciodlegle
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme

June 05 2019

9014 0394 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaday11shadow day11shadow
pamieciodlegle
4598 6693 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaClary Clary
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme viaClary Clary
4755 b9ff 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaClary Clary
pamieciodlegle
7830 200d 390
Reposted frompuzzledbypeople puzzledbypeople
pamieciodlegle
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme

October 09 2018

7791 9e1f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viainerte inerte
pamieciodlegle

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna viainerte inerte

September 16 2018

9287 8ed4 390
Reposted frombackground background viascorpix scorpix
pamieciodlegle
9241 4a51 390
Reposted fromelles elles viascorpix scorpix
pamieciodlegle
Reposted fromLaila7 Laila7 viascorpix scorpix
pamieciodlegle
pamieciodlegle
4477 530a 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl