Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

pamieciodlegle
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 vialittlemouse littlemouse
6649 b7e8 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamaybeyou maybeyou
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
pamieciodlegle
1986 e5d7 390
Reposted fromroxanne roxanne viasatyra satyra
pamieciodlegle
3609 154a 390
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
pamieciodlegle
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapure-bliss pure-bliss
pamieciodlegle
4639 bfc1 390
Reposted fromsoftboi softboi viapure-bliss pure-bliss
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme viaallay allay
pamieciodlegle
6751 51f2 390
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
pamieciodlegle
5332 0a0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaviolethill violethill
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme

September 14 2019

pamieciodlegle
A co bym zrobił gdybyś zaginęła? A szukałbym ciebie. Zaglądałbym w oczy wszystkim dziewczynom. Jedne miałyby twoje oczy, drugie usta, a trzecie włosy. Jedne byłyby bardzo poważne, inne znów w doskonałym humorze. Inne grałyby w tenisa lub ciągle spieszyły się na kolacje, ale żadna nie byłaby tobą. I pomyślałbym, że cię ukradli. I ogłosiłbym we wszystkich gazetach świata, na wszystkich murach i słupach ulicznych, że cię poszukuję. I wyznaczyłbym wielką nagrodę, ale nikt by mi nie uwierzył, bo nikt nigdy zakochanych nie traktuje na serio.
— Do widzenia, do jutra
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
pamieciodlegle

July 25 2019

pamieciodlegle
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme
pamieciodlegle
Reposted fromshakeme shakeme

June 05 2019

9014 0394 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaday11shadow day11shadow
pamieciodlegle
4598 6693 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...